Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Rijnlands Boezem
Deelgebied 2

Deelgebied

Waterkwaliteit in Deelgebied 2 (8000-EAG-2)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.