Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Hoeker- en Garstenpolder noord-puntje

Deelgebied

Waterkwaliteit in Hoeker- en Garstenpolder noord-puntje (6000-EAG-4)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.