Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Sportcombinatie Muiden
Sportcombinatie Muiden

Deelgebied

Waterkwaliteit in Sportcombinatie Muiden (3080-EAG-1)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.