Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Hoogspanningstracé

Deelgebied

Waterkwaliteit in Hoogspanningstracé (6000-EAG-5)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.