Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Diemerzeedijk noord

Deelgebied

Waterkwaliteit in Diemerzeedijk noord (6000-EAG-3)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.