Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Muyeveld
Nieuwe Polderplas

Deelgebied

Waterkwaliteit in Nieuwe Polderplas (3300-EAG-2)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.