Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Middelpolder onder Amstelveen
Zuid

Deelgebied

Waterkwaliteit in Zuid (2110-EAG-7)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.