Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Deelgebied 7

Deelgebied

Waterkwaliteit in Deelgebied 7 (6000-EAG-7)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.