Let op: Dit is een conceptversie!
Wat is een goede waterkwaliteit?
Bloeiende boerensloot

Bloeiende boerensloot

Het waterschap onderscheidt vier voorwaarden voor een goede waterkwaliteit in de sloten in het agrarisch gebied:

  1. Minimale belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit waterbodem, bodem, oever, perceel en erf en met milieuvreemde middelen vanuit perceel en erf

  2. Voldoende en soortenrijke water- en oeverplanten waar niet meer van wordt verwijderd dan nodig voor de functie van de sloot om water af- en aan te voeren;

  3. Voldoende waterdiepte en niet te veel bagger in de sloten ten behoeve van voldoende zuurstof, licht en een goede temperatuur voor ondergedoken waterplanten

  4. Stevige oevers met een flauw talud die zijn begroeid met stevig wortelende oevervegetatie, geen zwarte kanten.

Het waterschap werkt aan het op orde krijgen en houden van deze vier voorwaarden. Om dit te bereiken voor 2027, moeten zowel het waterschap als alle agrariërs het beheer en onderhoud uitvoeren volgens de principes van ecologisch profielbeheer. Ecologisch profielbeheer verwijdert slootvegetatie en bagger op een ecologische wijze. Zo wordt voorkomen dat nutriënten en milieuvreemde stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.