Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Nuoncentrale

Deelgebied

Waterkwaliteit in Nuoncentrale (6000-EAG-2)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.