Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Haven

Deelgebied

Waterkwaliteit in Haven (6000-EAG-6)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.