Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Noordzeekanaal, IJ, Amsterdamrijnkanaalboezem
Tbv drinkwater

Deelgebied

Waterkwaliteit in Tbv drinkwater (6000-EAG-8)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.