Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Bethunepolder
Deelgebied 4

Deelgebied

Waterkwaliteit in Deelgebied 4 (3311-EAG-4)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.