Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Bethunepolder
Deelgebied 10

Deelgebied

Waterkwaliteit in Deelgebied 10 (3311-EAG-10)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.