Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
Polder Bernard
Geheel afwateringsgebied

Afwateringsgebied

Waterkwaliteit in Polder Bernard

Een goede waterkwaliteit betekent dat er verschillende waterplanten groeien en waterdieren leven. Hiervoor moet de leefomgeving voor waterplanten en dieren op orde zijn. Voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfaat, maken deel uit van deze leefomgeving. Het waterschap meet de kwaliteit van het oppervlaktewater daarom op twee manieren; Aan de hand van de biologische kwaliteit en de chemische kwaliteit. In dit afwateringsgebied zijn er geen gegevens beschikbaar van de chemische kwaliteit.

Om de biologische waterkwaliteit te beoordelen is het afwateringsgebied opgedeeld in 1 deelgebieden. Deze zijn weergegeven op onderstaand kaart. De ecologische waterkwaliteit is per deelgebied te bekijken via de volgende 1 paginalink(s): Polder Polder Bernard.

Deelgebieden

Figure 1: Kaart met deelgebieden.