Let op: Dit is een conceptversie!
Afwateringsgebieden
't Gooi
Deelgebied 3

Deelgebied

Waterkwaliteit in Deelgebied 3 (5000-EAG-3)

In dit deelgebied zijn er nog geen gegevens beschikbaar van de ecologische waterkwaliteit.